Marina

En större Marina planeras norr om ångbåtsbryggan. Här kommer att finnas tillgång till båtplatser och gästhamn.

Turbåtstrafiken som idag angör ångbåtsbryggan med M/S Drottning Silvia trafikerar rutten Gävle-Engeltofta-Limön under sommarperioden, det gör det smidigt att ta sig till centrala Gävle.

Engeltofta Marina kommer att ha all service som en modern anläggning kan erbjuda. Siktet är inställt på att få Blå Flagg, som är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder.