ÅNGBÅTARNA

När B G Kronberg i slutat av 1800-talet, under sommarhalvåret bodde på Engeltofta med sin familj, trafikerades Gävlebukten av ångbåtar. Båtar som gick i reguljär trafik efter de södra och norra stränderna.

Utmed kusten fanns ångbåtsbryggor (de flesta kvar än idag), där ångbåtarna lade till. Ångbåtarna benämndes i dagligt tal för Bönabåtarna.

De båtar som upprätthöll trafiken var: Fama, Flora, Freja, Avance, Linnea, Sylfid samt de större båtarna Bönan I, Bönan II och Bomhus 1. Bönanbåtarna hade två däck och tog upp till 190 passagerare. Båtarna avgick från Sehlbergs brygga (där Elite Grand Hotell ligger idag).
 
Skepp, politik, öl, tobak och kaffe var samtalsämnet
Bland B G Kronbergs samtida ångbåtsresenärer från 1888, finner vi bland andra grosshandlare Vict Th Engwall som hade sommarvistelse på Lyckan, granne med Engeltofta. Vict Th Engwall bedrev omfattande rederiverksamhet och handlade bl.a. med kaffe, som 1920 lanserades under namnet Gevalia (Gävle på latin).

Grosshandlare John Rettig bodde på den södra sidan av Gävlebuken i Villa Brynäs. John Rettig som var ägare till tobaksfabriken P C Rettig & Co bedrev även omfattande skeppsbyggeriverksamhet och rederi. B G Kronberg, Vict Th Engwall och John Rettig var under den här tidsepoken framträdande grosshandlare i Gävle, och samtalsämnet på ångbåtarna kan mycket väl ha handlat om skepp, politik, öl, tobak och kaffe.

En av stadens stora skeppsbyggare O.A. Brodin, vars ståtliga sommarvistelese Marieberg ligger alldeles nära Engeltofta, var en av Kronbergs goda vänner. Längre ut efter norrlandet bodde Stadsarkitekten E.A. Hedin i sin praktfulla sommarvistelse på Tomtebo. E.A. Hedin som ritade Engeltofta. I den ståtliga Villa Sjötorp bodde under den här tiden Grosshandlare Axel Brandt.
Turlista 1888 med Bönabåtarna, bryggor och ägare av bryggan/villa

Ångbåtsbrygga

Villa Brynäs
Klippan
Källö
Holmsund
Bomhus
Smedjebacken
Uddeholm

Katrineborg
Fiskartorp
Rosenhill
Kviström
Sjötorp
Vik
Stenbacka
Klasro
Fridhem
Lyckan
Engeltofta
Lugnet
Mamre
Aludden
Nyvall
Marieberg
Katrineberg
Sandvik
Nyborg
Persborg
Nacka
Granvik
Miramar
Storstad
Tomtebo
Sjövik
Nyvall
Lundby
Engesberg
Långharen
Lilla Bönan
Böna Brygga
Utvalnäs

Ägare av bryggan/villan

John Rettig

Löjtnant Lindahl, Guldsmed Kling
Jacob Kellerstadt
Casimir Petré (Korsnäs chef)

J. Nilsson (Kopparfors)

Isaac Westergren
Grosshandlare Luth
Bankdirektör Engström
Stadsmäklare Nygren, Doktor Bergwall, Cederqvist
Disponent Sandström Korsnäs
Konsul Runer, Berggren (Rettigs)
Nilsson
Grosshandlare åkersson, Grosshandlare Andersson
Hammargren
Grosshandlare Vict Th Engwall, Tandläkare Wallberg
B G Kronberg
Magistraten Trollius
von Post, Carolina Själander
Florman
Invenius, Crona
Varv & Redare O.A. Brodin
Schultz, Möller, Almgren
N.P. Andersson
Wahlman
Hallsén
Forsberg
Flodin, Amberger
Schlyter, Hållen
Hållqvist, PP Waldenström
Stadsarkitekt E.A. Hedin
Lindgren (Kopparfors)
Johansson (Kapten), Invenius, Söderberg
Holmström, Henning, Grosshandlare J.Em. Delin
Swedlund, Björkgren
Forsberg
Kapten Dryselius
Grosshandlare och Redare Åkersson